Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:22

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2022:25 och ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2022:16.