Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:25

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:22) om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2022:19.