Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-09-09

Dnr: 8-1885380

Skrivelsen Mervärdesskatt - bokslutsmetoden, daterad 6 maj 1999, dnr 4838-99/100, ska inte längre tillämpas.

På grund av lagändring är innehållet i skrivelsen till viss del inte längre aktuellt. I övriga delar har det ersatts av texter i Rättslig vägledning.