Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-09-13

Dnr: 8-1885377

Skrivelsen Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt, daterad 4 december 2003, dnr 10435-03/110, ska inte längre tillämpas.

Informationen i skrivelsen finns numera i Rättslig vägledning. Skrivelsen är därför inte längre aktuell.