Områden: Folkbokföring

Datum: 2022-09-12

Dnr: 8-1885086

Skatteverket upphäver ovan nämnda ställningstagande med dnr 131 459881-16/111, som publicerades den 24 oktober 2016 med anledning av att informationen är inaktuell.