Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2022-10-24

Dnr: 8-1853963

Ovannämnda ställningstagande som publicerade den 12 april 2017 upphävs från och med den 24 oktober 2022. Ställningstagandet ersätts av ställningstagandet Enklare slag av motion – proportionering av friskvårdsbidrag samt utgivande av naturaförmån på olika orter (dnr 8-1853085).