beslutade den 24 oktober 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023. Beträffande beskattningsåret 2022, se SKVFS 2021:13.