Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-11-21

Dnr: 8-2015530

Ställningstagandet om utvecklingsarvode till facklig verksamhet daterat den 30 januari 2008, dnr 131 63603-08/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet anger att den fackliga överenskommelsen om utvecklingsarvode inte är en omsättning utan det får ses som ett bidrag. Det utvecklingsarvode som utbetalades efter en facklig överenskommelse 2008 var tidsbegränsat till tre år. Därefter synes det inte längre förekomma. Av denna anledning bedömer Skatteverket att ställningstagandet inte längre behövs. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.