Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2022:31

Skatteverket beslutar följande allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2023. Beträffande föregående år, se SKV A 2021:31.