Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV A 2022:32

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2023 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2019:24) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2020–2022.