Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2019:24

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2020 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:18) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåren 2018 och 2019.