Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:35

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022.För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2022:26.