Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2022:26

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2022:35.