Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-11-30

Dnr: 8-1936535

Ställningstagandet om stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet, daterat den 5 juli 2010, dnr 131 470886-10/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 90:e mötet den 11 december 2009, punkten 4.2. Av denna anledning kan informationen om stödrätter för gårdsstöd inom jordbruksområdet framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.