Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Nikotinskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:13

beslutade den 5 december 2022.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.

De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för varor som har förstörts före ikraftträdandet.