Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:15

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.

Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:10) om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt.