Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:17

beslutade den 5 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023. Länk till den ändrade föreskrifter (SKVFS 2013:12).