OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Naturgrusskatt)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 19 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2023.