OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Flygskatt)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:

- 69 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

- 288 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

- 461 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.