OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Kemikalieskatt på viss elektronik)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2023:

1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 12 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 181 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 497 kronor per skattepliktig vara.