OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Avfallsskatt)

/Träder i kraft I:2023-01-01/ 1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 634 kronor per ton avfall för kalenderåret 2023.