Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:21

beslutade den 14 december 2022.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.

Beträffande beskattningsår 2022, se SKVFS 2021:25.