beslutade den 14 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsåret 2023.

Beträffande beskattningsåret 2022, se SKVFS 2021:26.