Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-14

Dnr: 8-2060344

Ställningstagandet ”Fakturas utseende när bidrag är direkt kopplat till priset på en leverans och bidraget därför ska ingå i beskattningsunderlaget samt köparens avdragsrätt”, daterat den 6 juli 2006, dnr 131 416724-06/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet kan ses som förtydliganden och därmed framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha ställningstagandet kvar.