Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-19

Dnr: 8-2059749

Ställningstagandet om försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet, daterat den 4 december 2014, dnr 131 664810-14/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av Europeiska kommissionens förklarande anmärkningar om elektroniska tjänster m.m., avsnitt 3. Av denna anledning kan informationen om försäljning av elektroniska tjänster via marknadsplatser och andra förmedlare på Internet framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.