Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt

Löpnr: SKVFS 2022:26

beslutade den 19 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsår som påbörjas under 2022.