Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:28

beslutade den 19 december 2022.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.