Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2022:33

beslutade den 19 december 2022.

___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 13 februari 2023.
  2. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

    Länk till den upphävda föreskriften RSFS 2003:45.