Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV A 2022:37

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid värdering av bilförmån fr.o.m. beskattningsåret 2023. Beträffande beskattningsåret 2022, se SKV A 2022:10.