Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2022:39

___________

Dessa allmänna råd ska tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023.