Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2022:42

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2022.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2022:27.