Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2022:27

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2022:42.