___________

Länk till meddelandet SKV M 2005:24 samt till den upphävda föreskriften SKVFS 2005:15.