Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-21

Dnr: 8-2070686

Ställningstagandet om beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet daterat den 24 januari 2017, dnr 131 32893-17/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av Europeiska kommissionens förklarande anmärkningar om tjänster med anknytning till fast egendom. Av denna anledning kan informationen om beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.