Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-01-12

Dnr: 8-2109011

Ställningstagandet om tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, daterat den 14 februari 2014, dnr 131 770374-13/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra vad den ändring av 9 c kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200) som genomfördes den 1 januari 2014 innebar. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår direkt av mervärdesskattelagen och praxis. I övrigt innehåller ställningstagandet endast exempel. Detta kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.