Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2022-08-30

Dnr: 8-1996082

Ovan nämnda ställningstagande som publicerades den 21 februari 2005, dnr 130 108331-05/111, upphävs och ska inte längre tillämpas.

Det upphävda ställningstagandet återger inte gällande rätt till följd av ny lagstiftning. Innehållet har i tillämpliga delar ersatts av information i rättslig vägledning. Ställningstagandet är därför inte längre aktuellt.