Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2023:2

beslutade den 13 februari 2023.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2023 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2022 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2022.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2022:2.