Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2022:11 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2023;
SKVFS 2022:10 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2021;
SKVFS 2017:9 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2019 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark;
SKVFS 2022:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2017:7 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2018;
SKVFS 2022:16 Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter;
SKVFS 2022:19 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:8) om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter;
SKVFS 2017:6 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2017:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2022:13 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs;
SKVFS 2022:12 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;
SKVFS 2017:1 Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall
SKVFS 2022:15 Skatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar;
SKVFS 2022:14 Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;
RSFS 2001:23 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil av årsmodell 1992-2001 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2002 och fr.o.m. 2003 års taxering;
SKVFS 2021:30 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2021:31 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2004:38 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2006:9 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:5) om e-tjänsten Skattekonto
SKVFS 2011:09 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering;
SKVFS 2006:5 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattekonto
SKVFS 2004:31 Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst;
SKVFS 2006:3 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattejämkning
SKVFS 2004:36 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2005
SKVFS 2004:37 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering
SKVFS 2006:4 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Företagsregistrering
SKVFS 2021:9 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort;
SKVFS 2021:8 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2006:2 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2021:7 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;
SKVFS 2021:6 Skatteverkets föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik;
SKVFS 2021:4 Skatteverkets föreskrifterom krav på identifiering vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer;
SKVFS 2021:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:6) om utlämnande av uppgifter ur SPAR;
SKVFS 2016:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2016:13 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2021:20 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2022 och 2023 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning;
SKVFS 2018:8 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2018:9 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2020 års förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2021:26 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:6) om personalliggare;
SKVFS 2009:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:4) om e-tjänsten Företagsregistrering
SKVFS 2021:27 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:7 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019;
SKVFS 2021:28 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:4 Skatteverkets föreskrifter om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige;
SKVFS 2009:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2021:23 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2022;
SKVFS 2009:14 Skatteverkets föreskrifter om identitetskort;
SKVFS 2021:24 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:25 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2018:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall;
SKVFS 2010:3 Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av periodisk sammanställning i elektronisk form;
SKVFS 2015:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:22) om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivar­avgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKVFS 2015:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2021:10 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2021:15 Skatteverkets föreskrifter om konto- och värdefackssystem;
SKVFS 2021:16 Skatteverkets föreskrifter om standardexport av data i journalminne från kassaregister
SKVFS 2021:17 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2021:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2021:11 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2022;
SKVFS 2022:9 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2021:12 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2023 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2009:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering;
SKVFS 2022:8 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2021:29) om nybilspriser för bilar medtillverkningsår 2022 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2021:13 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:14 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2021 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2022:7 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:6 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2024 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2022:5 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2022:4 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2023;
SKVFS 2022:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
SKVFS 2021:19 Skatteverkets föreskrifter om digital bekräftelse av föräldraskap
RSFS 2002:29 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
RSFS 2002:20 Skatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland
SKVFS 2010:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:33) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2010 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2010 samt fr.o.m. 2011 års taxering;
SKVFS 2023:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:20 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:23 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2023:22 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2015:7 Skatteverkets föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats;
SKVFS 2015:8 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2023:24 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2024 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2015:6 Skatteverkets föreskrifter om personalliggare
RSFS 2000:12 Riksskatteverkets föreskrifter om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark;
RSFS 2000:11 Riksskatteverkets information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar
SKVFS 2017:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2017:14 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2023:10 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark;
SKVFS 2023:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2006:18 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked
SKVFS 2023:11 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpa vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2006:19 Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form
SKVFS 2023:18 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:17 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2023:19 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2024;
SKVFS 2006:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration
SKVFS 2023:14 Skatteverkets föreskrifter om preliminär public service-avgift för kalenderåret 2024;
SKVFS 2023:13 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2024 och 2025 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning;
SKVFS 2023:16 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2023:15 Skatteverkets föreskrifter om slutlig public service-avgift för kalenderåret 2022;
SKVFS 2012:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
RSFS 2000:23 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 29 juni 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Litauen
RSFS 2000:25 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 21 maj 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Polen
RSFS 2000:24 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 18 september 2000 om administrativ assistans mellan Sverige och Ryssland
SKVFS 2017:27 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2012:13 Skatteverkets föreskrifter om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:31 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om alkoholskatt;
SKVFS 2022:30 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om tobaksskatt;
SKVFS 2022:33 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2022:32 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen om skatt på energi;
SKVFS 2016:8 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2017;
SKVFS 2016:9 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2018 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2016:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls­arbete
SKVFS 2016:7 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2017 års och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2005:15 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKVFS 2022:34 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2005:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2016:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:8) om förberedelsearbetet inför 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter;
SKVFS 2005:14 Skatteverkets föreskrifter om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200);
SKVFS 2016:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister;
SKVFS 2016:23 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls-arbete;
SKVFS 2022:20 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:22 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:21 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2005:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:36) om beräkning av arbetstagares kostnader i viss verksamhet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2006
SKVFS 2022:28 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om skatt på energi;
SKVFS 2022:27 Skatteverkets föreskrifter om skattebefriade förbrukares lagerbokföring enligt lagen om alkoholskatt;
SKVFS 2022:29 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2022:24 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för engångsbelopp för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:23 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beskattningsåret 2023;
SKVFS 2022:26 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2020:9 Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister;
SKVFS 2022:25 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2020:7 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2019:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2020 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2011:22 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2020:6 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2022 års förenklade fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter;
SKVFS 2020:5 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2021;
SKVFS 2020:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering;
SKVFS 2007:19 Skatteverkets föreskrifter om vid vilka tillfällen särskilt tjänstekort får användas av Skatteverkets fältpersonal;
SKVFS 2007:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200)
SKVFS 2007:11 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten A-skattsedel;
SKVFS 2007:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKVFS 2013:7 Skatteverkets föreskrifter om arbetsgivares skyldighet att underrätta Skatteverket när utlänning anställs;
SKVFS 2013:5 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet för betalning av skatter och avgifter;
SKVFS 2013:6 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet för slutlig skatt för skalbolag;
SKVFS 2013:12 Skatteverkets föreskrifter om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2013:4 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet vid betalningssäkring;
SKVFS 2013:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån;
RSFS 2003:45 Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi;
SKVFS 2018:29 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister;
SKVFS 2019:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:27) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2019 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2007:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2007:28 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2013:23 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2013:22 Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2018:10 Skatteverkets föreskrifter om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter;
SKVFS 2014:9 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister;
SKVFS 2006:21 Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2014:6 Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs;
SKVFS 2014:7 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
SKVFS 2006:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering
RSFS 1998:11 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 29 april 1997 om administrativ assistans mellan Sverige och Italien
RSFS 1998:10 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 14 december 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Lettland
RSFS 1998:12 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 17 april 1998 om administrativ assistans mellan Sverige och Frankrike
SKVFS 2018:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2018 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2018:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:14) om förenklad faktura enligt mervärdesskattelagen (1994:200);
SKVFS 2018:12 Skatteverkets föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i Skatteverkets beskattningsdatabas;
SKVFS 2018:17 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att i en skattedeklaration ange utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande och medborgarskap;
SKVFS 2018:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2019:9 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2021 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter;
SKVFS 2019:7 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2019:8 Skatteverkets föreskrifter om förfarandet vid märkning och färgning av oljeprodukter;
SKVFS 2019:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:14) om identitetskort;
SKVFS 2019:6 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2020;
SKVFS 2019:4 Skatteverkets föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret;
SKVFS 2008:23 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2011:6 Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR;
SKVFS 2014:22 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete
RSFS 2002:32 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2023:9 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering;
SKVFS 2020:22 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för installation av grön teknik;
SKVFS 2023:8 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024;
SKVFS 2023:7 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
SKVFS 2023:6 Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer;
SKVFS 2023:5 Skatteverkets föreskrifter om identitetskontroll hos Skatteverket;
SKVFS 2023:4 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2009:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form
SKVFS 2023:3 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2023;
RSFS 1996:10 Riksskatteverkets föreskrifter om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt
SKVFS 2023:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2022;
RSFS 1998:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet¹
SKVFS 2023:1 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skatteförfarandelagen;
RSFS 1996:14 Riksskatteverkets föreskrifter om inbetalning av särskild avgift enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi;
RSFS 2003:16 Riksskatteverkets föreskrifter om innehållet i sammandrag av kontrolluppgifter
RSFS 1998:9 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 28 april 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Estland
SKVFS 2020:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
SKVFS 2020:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:10) om användning av kassaregister;
SKVFS 2012:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (2011:6) om utlämnande av uppgifter ur SPAR;
RSFS 2003:25 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
SKVFS 2020:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete;
SKVFS 2019:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushållsarbete;
SKVFS 2019:19 Skatteverkets föreskrifter om periodisk sammanställning;
SKVFS 2009:8 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1;
SKVFS 2009:9 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2;
SKVFS 2009:7 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Fastighetsdeklaration;
SKVFS 2008:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering;
SKVFS 2014:15 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister;
RSFS 2003:39 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering; 
SKVFS 2014:10 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister;
RSFS 1999:8 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 26 mars 1999 om administrativ assistans mellan Sverige och Spanien
SKVFS 2014:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån
RSFS 2003:31 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;