Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2023:3

beslutade den 13 mars 2023.

Nytt: 2024-02-12

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2024:2.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2023 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag för beskattningsåret 2023 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2023.