Områden: Inkomstskatt (Pensioner), Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281349

Ställningstagandet ”Mervärdesskatt – pensionsstiftelser”, daterat den 29 juni 2009, dnr 131 504356-09/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra att en pensionsstiftelse som endast förvaltar egna medel inte är en näringsidkare. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av praxis. Att en pensionsstiftelse som endast förvaltar egna medel varken ska ses som en beskattningsbar person enligt 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, eller enligt 5 kap. 4 § ML kan ses som ett sådant förtydligande exempel som kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.