Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281326

Ställningstagandet om undantag från skatteplikt för fertilitetsbehandlingar, daterat den 17 maj 2019, dnr 202 229676-19/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 108:e mötet den 27-28 mars 2017. Av denna anledning kan informationen om att fertilitetsbehandlingar kan omfattas av undantaget från mervärdesskatteplikt för sjukvård framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.