Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-03-22

Dnr: 8-2281243

Ställningstagandet om vinstmarginalbeskattning och god tro vid inköp av begagnade bilar och motorcyklar från annat EU-land, daterat den 21 december 2010, dnr 131 829382-10/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur Skatteverket anser att Högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2009 ref. 40 (I och II) ska tolkas. Därefter har även EU-domstolen meddelat en dom som rör vinstmarginalbeskattning och god tro C-624/15, Litdana. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.