Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-04-27

Dnr: 8-2339011

Ställningstagandet om undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar, daterat den 13 december 2010, dnr 131 729629-10/111, ska inte längre tillämpas. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av mervärdesskattelagen. Detta kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte skäl att ha kvar ställningstagandet.