Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2352573

Ställningstagandet om beskattningsunderlag vid rättelse i efterhand, daterat den 12 maj 2014, dnr 131 253470-14/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur beskattningsunderlaget för mervärdesskatt ska hanteras vid rättelse i efterhand. Bedömningen har gjorts utifrån HFD 2012 ref. 56 och C-249/12 och C-250/12, Tulica. Därefter har EU-domstolen meddelat ytterligare en dom C-521/19, CB, som klargör hur beskattningsunderlaget ska beräknas vid rättelse i efterhand. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.