Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-03

Dnr: 8-2352539

Ställningstagandet om överföring av varor för värdering eller bearbetning, daterat den 8 december 2009, dnr 131 805178-09/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 48:e mötet den 25 juni och 8 juli 1996. Av denna anledning kan informationen om överföring av varor för värdering eller bearbetning framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.