Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-05

Dnr: 8-2338982

Ställningstagandet om medlemsavgifter, daterat 15 oktober 2004, dnr 130 604257-04/111, ska inte längre tillämpas. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av praxis. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.