Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-08

Dnr: 8-2359955

Ställningstagandet om unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner daterat den 17 januari 2020, dnr 202 505699-19/111, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av Europeiska kommissionens förklarande anmärkningar om avropslager, kedjetransaktioner och unionsintern försäljning. Av denna anledning kan informationen om unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.