Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-08

Dnr: 8-2359984

Ställningstagandet om undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land daterat den 16 januari 2020, dnr 8-13417, ska inte längre tillämpas.

Det som anges i ställningstagandet framgår av Europeiska kommissionens förklarande anmärkningar om avropslager, kedjetransaktioner och unionsintern försäljning. Av denna anledning kan informationen om unionsintern omsättning vid kedjetransaktioner framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.