Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-26

Dnr: 8-2391585

Ställningstagandet om yrkesmässighet för krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet m.m., daterat den 10 december 2007, dnr 130 176097-05/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur krematorieverksamhet och annan begravningsverksamhet ska hanteras. Frågan om ett trossamfunds verksamhet ska anses vara ekonomisk verksamhet eller inte ska bedömas utifrån om den aktuella verksamheten omfattas av undantag från skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen. De specifika situationer som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan exempel som endast är förtydliganden. Vidare framgår att transport av avlidens aska är att jämställa med persontransport. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked från 2019 ansett att transport av avliden är en persontransport. Att transport av avlidens aska är att jämställa med persontransport kan därför ses som ett förtydligande. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.