Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-05-26

Dnr: 8-2391595

Ställningstagandet om undantag från skatteplikt för fartyg när omsättningen sker i flera led, daterat den 22 januari 2018, dnr 202 32215-18/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet hur undantaget från skatteplikt för fartyg ska bedömas när omsättningen sker i flera led. Det som anges i ställningstagandet framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 100:e mötet den 24-25 februari 2014 som Sverige har ställt sig bakom och prop. 2017/18:16. Av denna anledning kan informationen om undantag från skatteplikt för fartyg när omsättningen sker i flera led framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.